Przykładowy test na egzamin teoretyczny

Zasady egzaminowania kandydatów na kierowców, w części teoretycznej. Ministerstwo Transportu nie zamierza ujawnia swojej bazy pytań jednak przykładowe zestawy egzaminacyjne ułożone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa przygotowała firma Liwona.


Część część teoretyczna egzaminu wewnętrznego polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym i obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, tj.:
– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,tj.:
– 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź, przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
– 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
a) wyborze jednego z dwóch zaproponowanych wariantów odpowiedzi “TAK” albo “NIE” – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; czas na zapoznanie sie z treścią pytania: 20 sekund, czas na udzielenie odpowiedzi: 15 sekund;
b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.