Profil Kandydata na Kierowcę

Począwszy od dnia 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi mieć utworzony tzw. PKK. Profil Kandydata na Kierowcę (czas od ręki, lub oczekiwanie max 2 dni robocze). Uzyskuje się go w podległym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem, kandydat może udać się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i zapisać się na kurs.

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę (daje możliwość szkolenia i zdawania egzaminu na terenie całego kraju).

Poniżej  przedstawione są dokumenty wymagane
przez wydział komunikacji:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy z własnoręcznym podpisem.
 2. Załączniki:
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia (lewy profil) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat.
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania,
  • w przypadku obcokrajowców – karta pobytu lub wiza.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu w/w. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta (gminy) dla miejsca stałego zameldowania, zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców

 

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie, (pełny tekst wraz z aktami prawnymi)
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

– przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
– przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
– zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)
Udostępnij
Share on Facebook
Facebook