Poradnik | Pierwsze auto za 5 tysięcy złotych. Proste i tanie w eksploatacji

Świeżo upieczeni kierowcy w pierwszej kolejności sięgają po budżetowe auta, których koszty eksploatacji i ewentualnych napraw nie będą przyprawiać o zawrót głowy. Przystępując do oględzin powinniśmy patrzeć przede wszystkim na stan techniczny, a nie na rok produkcji, czy wersję wyposażeniową. Najmniejsze koszty generują samochody miejskie, ale radość z jazdy zapewnią te nieco większe. Oto 8 rozsądnych moto propozycji.

Czytaj dalej Poradnik | Pierwsze auto za 5 tysięcy złotych. Proste i tanie w eksploatacji

Hamowanie silnikiem – jak to poprawnie robić

Hamowanie silnikiem to element techniki jazdy, dzięki któremu możemy z jednej strony zmniejszyć zużycie paliwa w naszym aucie, a z drugiej wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy


Nie jest to jednak łatwy sposób hamowania, ale odpowiednio wykonany pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo i nasze oszczędności. Jak prawidłowo stosować hamowanie silnikiem? Przede wszystkim umiejętnie redukować biegi.

Czytaj dalej Hamowanie silnikiem – jak to poprawnie robić

Prawo jazdy 2018 czyli zmiany i nowe przepisy. Od kiedy wejdą zmiany na prawo jazdy. Co oznacza „zielony listek”?

Prawo jazdy 2018 – sprawdźcie, jakie czekają nas zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Kierowcy, którzy odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 roku, będą poddani pewnym ograniczeniom. Jakim? Czy egzamin na prawo jazdy będzie wyglądał inaczej? Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące zmian na prawo jazdy.

Prawo jazdy 2018. „Zielony listek” na początek

W czerwcu zaczną obowiązywać uchwalone już jakiś czas temu zmiany w Ustawie o kierujących pojazdami. Zmiany dotyczą kierowców, którzy odbiorą swój dokument po 4 czerwca, a najważniejsza z nich jest ta która mówi o tym, że będą oni objęci dwuletnim okresem próbnym, który wiąże się ze sporymi ograniczeniami. Okres próbny ma na celu dokształcenie niedoświadczonych kierowców.

Ma trwać dwa lata i będzie dotyczyć kierowców, którzy otrzymają dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów po 4 czerwca 2018 r. Chodzi o osoby, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B, a okres próbny będzie się liczył od dnia, w którym kierowca odbierze dokument.

Prawo jazdy 2018. Kurs doszkalający

Pomiędzy 4. a 8. miesiącem okresu próbnego, czyli od otrzymania prawa jazdy, taki kierowca będzie musiał wziąć udział w dwugodzinnym kursie doszkalającym, który odbywać się będzie w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. To jednak nie wszystko. W tym samym czasie (pomiędzy 4. a 8. miesiącem okresu próbnego) trzeba będzie także odwiedzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy i zaliczyć godzinne szkolenie praktyczne. Kurs doszkalający oraz szkolenie praktyczne będą płatne i zgodnie z przepisami mają w sumie kosztować nie więcej niż 300 złotych.

Zajęcia teoretyczne będą obejmować m.in. przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematykę wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Podczas szkolenia praktycznego, kierowcy wskazane zostaną niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej prędkości.

Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł.

Prawo jazdy 2018. Mniejsza prędkość

Dodatkowo przez okres ośmiu miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy, kierowca będzie mógł kierować wyłącznie autem oznakowanym z tyłu i z przodu nalepką z symbolem „zielonego listka”. W obszarze zabudowanym nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h, poza obszarem zabudowanym – 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej – 100 km/h. Dodatkowo przez przez pierwsze osiem miesięcy nie będzie można pracować w roli zawodowego kierowcy. Kierowcom którzy w okresie próbnym popełnią dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, potwierdzone mandatem lub prawomocnym wyrokiem sądu, starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) będzie:

  • przedłużał okres próbny o kolejne dwa lata,
  • wydawał skierowanie na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu
  • wydawał skierowanie na badania psychologiczne.
  • Prawo jazdy 2018. Statystyki wypadków na polskich drogach są zatrważające Czy zaostrzenie przepisów dla młodych kierowców to zmieni? Kierowcy, którzy odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 roku, będą poddani pewnym ograniczeniom. Jakim? Czy egzamin na prawo jazdy będzie wyglądał inaczej?

Przykładowy test na egzamin teoretyczny

Zasady egzaminowania kandydatów na kierowców, w części teoretycznej. Ministerstwo Transportu nie zamierza ujawnia swojej bazy pytań jednak przykładowe zestawy egzaminacyjne ułożone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa przygotowała firma Liwona.


Część część teoretyczna egzaminu wewnętrznego polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym i obejmuje:

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, tj.:
– 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,tj.:
– 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź, przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
– 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
a) wyborze jednego z dwóch zaproponowanych wariantów odpowiedzi “TAK” albo “NIE” – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; czas na zapoznanie sie z treścią pytania: 20 sekund, czas na udzielenie odpowiedzi: 15 sekund;
b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 

 

Jak zapisać się na kurs i odebrać dokumenty po zdanym egzaminie?

Drodzy przyszli kursanci obowiązują nowe zasady zapisów na kursy prawa jazdy. Poniżej przygotowalismy poradnik jak krok po kroku zapisać sie na kurs. Czyli jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę – PKK. Dzięki niemu nie zostaniesz odesłany z ośrodka z kwitkiem, że np. nie dostarczyłeś do wydziału komunikacji orzeczenia lekarskiego lub zdjęcie ma złe wymiary…


Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
  • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
  • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Orzeczenie lekarskie

Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

Szkolenie

Krok pierwszy – orzeczenie lekarskie

Pierwszym krokiem jest udanie się do lekarza uprawnionego do badań kierowców po orzeczenie dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy.

Krok drugi – fotograf

Potrzebujemy zdjęcie o wymiarach 35 mm na 45m, lewy półprofil, odsłoniete lewe ucho, w tym celu szukamy fotografa, będzie ono potrzebne przy składaniu dokumentów.

Krok trzeci – wniosek o wydanie prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy jest kolejnym, niezbędnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata. Można go otrzymać i wypełnić bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym w wydziale komunikacji.

Krok czwarty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

– Oświadczenie od rodziców /opiekunów prawnych/ dla osób które nie ukończyły 18 roku życia (*)

– Osoba zamieszkująca w innym mieście niż jest zameldowana może wyrobić PKK w dowolnym Urzędzie Miasta ale należy złożyć ośwadczenie o takim zamieszkaniu bez konieczności wysyłania dokumentów do Urzędu gdzie jest zameldowana (*)

– Upoważnienie do złożenia dokumentów o PKK

Osoba która chce aby ktoś złożył w jej imieniu dokumenty (brak czasu, inne miejsce zamieszkania) powinna wydać upoważnienie osobie, która składa za nią dokumenty tu jednak potrzebna jest opłata skarbowa 17 zł. (*)

Krok piąty

Udajemy się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego -wydział komunkacji

Dokumenty możemy dostarczyć

-osobiście

-osoba upoważniona

-przesłać pocztą

-przesłać pocztą elektroniczną posiadając „podpis bezpieczny”

Dokumenty jakie składamy to:

– orzeczenie lekarskie

– zdjecie

– wniosek który wypełnimy w Urzędzie

Ewentualnie indywidualne przypadki:

– zgoda rodziców

– upoważnienie do złożenia dokumentów

– opłata skarbowa

Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy od ręki numer profilu kandydata na kierowcę- PKK ewentualny czas oczekiwania to 2 dni robocze.

Krok szósty

Posiadając numer profilu Kandydata na Kierowcę można zapisać sie na kurs w wybranej przez siebie szkole jazdy (ośrodku szkolenia kierowców).

W przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

30 godzin dla kategorii A, A1, B, B1, T;
20 godzin dla kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E
Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

15 godzin przy kategorii B+E,
20 godzin przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T,
25 godzin przy kategorii C+E lub D+E,
30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,
60 godzin przy kategorii D.
Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia.
Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Ograniczone prawo jazdy

Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia. Pierwsze – z powodu stanu zdrowia kierowcy. Drugie uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu. Pierwsze ograniczenie określa lekarz w orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (inaczej nie byłoby możliwe wydanie prawa jazdy), ale z określonym warunkiem, który musi być spełniony podczas kierowania. Kierowca słabo słyszący musi np. używać specjalnego aparatu, a niepełnosprawny – odpowiednio przystosowanego pojazdu. Sprawa z drugim ograniczeniem jest skomplikowana. Niektóre ośrodki proponują szkolenie na samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W takim też aucie kursant ma prawo zdawać egzamin państwowy (ośrodek wypożycza auto wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego). Nie wszyscy jednak wiedzą, że kierowca otrzyma wówczas prawo jazdy z kodem ograniczającym możliwość prowadzenia pojazdów tylko do aut z automatyczną skrzynią biegów.

Egzamin państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się, z zaświadczeniem uzyskanym w Ośrodku Szkolenia Kierowców, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie – 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.
Wyjątkiem jest powiat warszawski, w którym prawa jazdy wydawane są przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Urzędy Dzielnicowe, a konkretnie Wydziały lub Referaty Komunikacji Urzędów Dzielnicowych).

Wniosek o wydanie prawa jazdy powinien zawierać następujące załączniki:

zaświadczenie ukończenia szkolenia na prawo jazdy
fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil, odsłonięte lewe ucho
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
dowód wniesienia wymaganych opłat za wydanie prawa jazdy
W przypadku braku któregoś z załączników lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku urząd wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wydanie prawa jazdy nastąpi po uzupełnieniu braków.

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, prawo jazdy wydaje na czas nie dłuższy niż 1 rok dowódca jednostki wojskowej. Po zakończeniu służby wojskowej, wydany przez dowódcę jednostki dokument podlega wymianie przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin oczekiwania na prawo jazdy wynosi do 30 dni od daty przekazania wniosku z wymaganymi załącznikami przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub od daty uzupełnienia wniosku przez klienta.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wydaniu prawa jazdy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia